Tuulivoima Suomessa

Tuulivoima on auringon säteilystä peräisin olevaa energiaa, joka saadaan talteen pyörivien tuuliturbiinien välityksellä ja joko kerätään akkuihin tai syötetään sähköverkkoon. Tuulivoiman tuottaminen ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä ja on täysin hiilineutraalia sen jälkeen, kun tuulivoimala on valmistettu ja pystytetty. Yhden tuulivoimalan käyttöikä on kuitenkin noin 25 vuotta, joten sen raaka-aine-, valmistus- ja pystytyspäästöt ja energiankulutus sen elinkaaren eri vaiheiden aikana jäävät häviävän pieniksi suhteutettuna sen tuottaman puhtaan energian määrään. Euroopan tuulienergiajärjestön mukaan tuulivoimala tuottaa valmistamiseensa, pystyttämiseensä, kunnossapitämiseensä ja purkamiseensa tarvittavan energian takaisin niinkin nopeasti kuin kolmesta kuuteen kuukaudessa riippuen tuuliolosuhteista, joihin se on sijoitettu. Toisissa lähteissä on varovasti arvioitu tuo aika noin vuoden mittaiseksi.

Tuulivoimalan valmistamiseen ei tarvita maapallolla harvinaisia eksoottisia alkuaineita tai raaka-aineita, joiden tuottaminen on erityisen kuormittavaa. Tuulimyllyihin käytettävät materiaalit ovat myös pääosin kierrätettäviä.

Tuulivoiman tuottamiseen liittyy luonnollisena ongelmana se, ettei tuuli ole tasaisen voimakasta kaikkina päivinä. Tämä aiheuttaa sen, että kaiken sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei tule koskaan eikä missään olosuhteissa olemaan mahdollista. Toisten sähköntuotantomenetelmien täydentäjänä tuulivoima on kuitenkin erinomainen. Suomen olosuhteissa tuulivoima muodostaa luonnollisen ja hyvän parin aurinkoenergian tuotannon kanssa, sillä maassamme tuulee eniten talvella, kun taas aurinko paistaa talvisin selkeästi vähemmän. Tuulivoiman käyttö lisää kuitenkin joka tapauksessa jonkin verran säätövoiman käyttötarvetta, mutta arvioiden mukaan tuulivoiman käytön merkittäväkään lisääminen ei aiheuta uusien säätövoimaloiden tarvetta.

Tuulivoima on kasvava energiantuotantomuoto

Tuulivoima on erittäin suosittua Suomessa. Vuonna 2007 suomalaisista 90 prosenttia kannatti sijoittamista tuulivoiman tuotantoon. Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotetaan noin kolme prosenttia Suomen vuotuisesta energiankulutuksesta, mutta määrän toivotaan lähivuosina kasvavan merkittävästi.

Tuulivoimala käynnistyy, kun tuulta on yli 3,5 metriä sekunnissa ja se on pysäytettävä, kun tuulen nopeus sekunnissa ylittää 25 metriä, jotta laitteet eivät vaurioituisi. Tälle vaihteluvälille sattuvia tuulisia päiviä on Suomen kaikissa osissa riittävästi, eikä tuulivoiman tuotannolle haitallisia kovia myrskypäiviä ole ainakaan vielä merkittävän paljoa edes merialueilla, jotka sopivat erinomaisesti tuulivoimaloiden pystyttämiseen.

Tuulivoiman mahdolliset haittavaikutukset ihmisen terveydelle

Tuulivoima on kohdannut Suomessa myös paikallisesti voimakasta vastustusta, sillä jotkut uskovat siitä olevan merkittävää haittaa ihmisen terveydelle. Erityisen haitalliseksi koetaan ihmiskorvalle kuulumattomat jaksottaiset ja pienitaajuuksiset ääniaallot, joiden uskotaan aiheuttavan jopa vakavia sydänoireita. Näistä haitoista ei kuitenkaan ole saatu tieteellistä lääketieteellistä näyttöä.

Voimaloiden aiheuttamat meluhaitat ja valoilmiöinä koettavat valon ja varjon vaihtelut ovat kuitenkin peruste sille, ettei voimaloita pystytetä asutuksen välittömään läheisyyteen. Meluhaitan määritteleminen on yksinkertaista: häiritsevä ääni on aina meluhaitta. Tuulivoimala tuottaa aina jonkinlaista ääntä, mutta sen aiheuttama haitta riippuu maaston muodoista, kasvillisuuden määrästä ja sääolosuhteista.

Myös maisematekijät on otettava huomioon tuulivoimaloita pystytettäessä. Historiallisesti arvokkaassa tai erityisen luonnonkauniissa paikassa tuulivoimala teknisenä rakennelmana aiheuttaa ymmärrettävästi enemmän esteettistä häiriötä kuin jo ennestään rakennetussa, modernissa kaupunkiympäristössä.

Tuulivoiman vaikutukset eläimistöön

Tuulivoimalla on vaikutusta sen alueen eläimistöön, jolle voimala on pystytetty. Erityisen suuriksi arvioidaan voimaloiden haitat suurille petolinnuille, kuten merikotkille. Mitä suurempia voimalat ovat ja mitä laajempi on tuulivoimapuisto, sitä merkittävämpiä ovat eläimistölle aiheutuvat haitat. Tähän vedoten on ehdotettu, että olisi parempi suosia pienempiä omatarvevoimaloita suurien teollisten tuulivoimaloiden asemesta.